top of page
AEnB2UoNAJYO1OR8PuqkpQ0uRjj00_DcAqjIy7UZ

KOFFIE

FACTS

WAAROM HEET KOFFIE, KOFFIE?

Het is niet zeker wat de precieze herkomst van het woord koffie is. Via het Turkse kahve zijn de woorden koffie en café te herleiden tot het Arabische woord qahwa. Het woord qahwa, dat oorspronkelijk "wijn" of "kracht" betekende, kan zelf afgeleid zijn van de naam van het Ethiopische Koninkrijk Kaffa, waar de koffie oorspronkelijk vandaan kwam. Of het Arabisch er ook helemaal aan ten grondslag ligt, is niet met zekerheid achterhaald. De woorden voor koffie lijken in de meeste talen op elkaar dus gaan weallemaal terug naar de zelfde wortel.

bottom of page